FacebookFacebookSzukaj

Partnerzy serwisu

Partnerzy serwisu

Aktualności

fot. Michał Karnowski/Fratria Fotoweb

11 stycznia 2018

Stany Zjednoczone Polski

11 stycznia 1917 r. Ignacy Jan Paderewski w swoim Memoriale przekazanym prezydentowi USA Thomasowi Woodrowowi Wilsonowi przedstawił koncepcję Stanów Zjednoczonych Polski – niezrealizowaną ideę odrodzonej ojczyzny. Postulował w niej m.in. odbudowę państwa jako federacji z obszarem Rzeczypospolitej Obojga Narodów sprzed okresu rozbiorów.

 

Konstytucja i prawa wedle jego koncepcji miały zapewniać wolność różnym wyznaniom religijnym i grupom etnicznym. Opierając się na założeniach Paderewskiego, można stwierdzić, że kraj liczyłby wówczas ok. 54 mln mieszkańców i byłby – wedle słów autora idei – „tak jednolity jak Francja”. Na czele państwa miał stać prezydent, który zarazem miał posiadać tytuł króla Polski, Litwy, Polesia i Halicji.

 

Stany Zjednoczone Polski miały się składać się z kilku autonomicznych podmiotów. Były to:

– Królestwo Polski
– Królestwo Litwy
– Królestwo Polesia
– Królestwo Galicji-Podola
– Królestwo Wołynia.

news