FacebookFacebookSzukaj

Partnerzy serwisu

Partnerzy serwisu

fot. Andrzej Hulimka/REPORTER

Dawne czasy

Anonim zwany Gallem

Nie wiemy, jak miał na imię autor pierwszej polskiej kroniki, nie wiemy, skąd pochodził. Wiemy tylko, że przybył do Polski z zagranicy

Marek Barański

Wiemy też, że podjął się stworzenia swego dzieła, licząc na honorarium. Autor pierwszej polskiej kroniki był w 1113 r. świadkiem, jak sam napisał, pielgrzymki Bolesława Krzywoustego do klasztoru benedyktynów w Somogyvar na Węgrzech. Zapewne w tym samym roku przybył do Polski i w państwie Piastów pozostał trzy lata Nie wiemy, co robił potem, możemy się natomiast domyślać, skąd pochodził.

 

Z Galii, Flandrii czy… Wenecji

 

Jan Długosz wspomina Martina gallickiego, jednak kontekst wskazuje, że nie naszego kronikarza miał on na myśli. Pierwszy określenia Gall Anonim użył Marcin Kromer w XVI w. Od tego czasu tak się określa pioniera naszego dziejopisarstwa i wielu historyków uważa go za syna Galii, czyli Francji.

 

Hipoteza francuska jest oparta na solidnych podstawach. Z „Kroniki” wynika, że jej autor znał Prowansję i znajdujący się tam klasztor św. Idziego. Znał on jednak również geografię Węgier, a także wiedział, kto na Węgrzech był królem. Musiał więc mieć jakieś związki z Węgrami. Przypuszcza się więc, że był jakiś czas zakonnikiem w benedyktyńskim klasztorze w Somogyvar na Węgrzech i stamtąd przybył do Polski. Pojawiają się jednak inne hipotezy wyjaśniające pochodzenie naszego kronikarza. Byli tacy, którzy wywodzili go z Flandrii, jednak hipoteza ta nie znalazła szerszego uznania. Niektórzy uczeni widzieli w nim Węgra lub Słowianina pochodzącego z terenów królestwa węgierskiego. Niemiecki uczony Johannes Fried uważał, że autor kroniki polskiej to Otton, biskup Bambergu.

 

Bardzo prawdopodobna jest hipoteza wywodząca naszego kronikarza z Wenecji. Pojawiła się ona już w połowie XIX w., jednak uzasadnienie naukowe znalazła dopiero w XX w. Zwolenniczką tej możliwości była Danuta Borawska, rozwinął ją i uprawdopodobnił Tomasz Jasiński. Głównym argumentem tego uczonego jest konstatacja, że styl, w jakim została napisana kronika, przypomina styl Wenecjanina zwanego mnichem z Lido, autora Translacji św. Mikołaja Wielkiego. Pochodzenie naszego kronikarza z Wenecji tłumaczyłoby też znajomość realiów węgierskich i określanie polskiego księcia jako władcy północy. Choć mnie przekonuje najbardziej, przypuszczenie to nie wyjaśnia wszystkich problemów związanych z naszą Kroniką.

 

Jedyne w swoim rodzaju

 

Dzieło Anonima Galla nie przypomina innych kronik pisanych w tamtych czasach. Mimo że narracja jest prowadzona chronologicznie, nie ma w nim żadnych dat. Widać autor miał inne zadanie do wykonania. Napisał zresztą wyraźnie, że „sławić dzieje tego księcia, to cel mego przedsięwzięcia”. Anonim podjął się napisania dzieła wychwalającego czyny Bolesława Krzywoustego.

 

Zanim jednak zaczął opisywać dokonania tego władcy, przedstawił czytelnikom dzieje jego rodu. Stwierdził bowiem, że musi zacząć od korzeni, aby potem dojść do gałęzi drzewa. Bohaterem kroniki jest Bolesław III i wspaniałe dzieje protoplastów czynią go jeszcze bardziej godnym uwiecznienia. Świetność rodu poświadczają zwłaszcza takie postacie, jak Bolesław Chrobry i – mimo nieszczęsnego końca panowania – Bolesław Szczodry. Dzieło sławiące bohatera przypomina nie kroniki, lecz tzw. gesta, a więc czyny i dzieje wybitnych mężów. Przypomina francuskie pieśni zwane chansons de gestes. Nazywamy je jednak „Kroniką”, gdyż zawiera ono także bardzo dużo wiadomości na temat historii Polski, wiadomości ułożonych chronologicznie, choć bez dat.

 

 

Źródła i inspiracje

 

Bez względu na to, kim był autor „Kroniki”, interesujące jest to, skąd czerpał wiadomości. Zawarta w „Kronice” historia Polski jest bogata w szczegóły ułożone chronologicznie, zawiera też liczne informacje na temat działających w Polsce, a czasem nawet poza nią postaci. Dodajmy, że tam gdzie tylko można to zweryfikować, informacje przekazane przez Galla potwierdzane są przez inne źródła pisane. Obcy przybysz nie mógł tego wszystkiego, o czym napisał, znać przed przyjazdem do Polski. Historię Polski poznał już w państwie Bolesława Krzywoustego. Sam zresztą o tym pisze.

 

W zamieszczonym na wstępie „Liście” wymienia on sprawujących swoje urzędy członków polskiego episkopatu, a więc abp. Marcina i biskupów Szymona, Pawła, Maura i Żyrosława, a także kanclerza Michała. Kanclerz miał być „sprawcą podjęcia tej pracy”. Zwracając się do tych osobistości, Gall stwierdził: „Gdybym nie wsparł się na waszej powadze, wspomniani ojcowie, nie pokładał zaufania w waszej pomocy, na próżno bym o własnych siłach podjął tak ciężkie brzemię... Zaszczycony więc wskazówkami tak znakomitych kierowników, bezpiecznie wnijdę do portu...”.

 

A zatem tymi, którzy znali historię swego kraju, byli należący do elity społecznej poddani polskiego księcia. Wiedza, jaką przekazywali Gallowi, musiała już być uporządkowana. Bez ich pomocy przybysz nie mógłby niczego napisać. Co więcej, to oni zainspirowali go do stworzenia tego dzieła, być może też oni zasugerowali księciu wynajęcie pisarza do stworzenia tej historii. Dlatego więc możemy „Kronikę” Galla uznać za dzieło oddające ówczesną polską świadomość historyczną. Zapewne także sam Bolesław Krzywousty był zainteresowany w powstaniu dzieła sławiącego jego ród i jego samego. Napisana przez Galla „Kronika” spełniła te pragnienia.

 

Piękne, ale niewystarczające

 

Kronika Polska jest napisana wykwintnym stylem, nie przypomina swą formą wielu innych kronik tamtych czasów. Gall zastosował tu tzw. prozę rymowaną – w owych czasach styl wybitnych pisarzy. Znany nam przekład polski nie oddaje niestety piękna Gallowego tekstu, poznać go można, tylko czytając łaciński oryginał. Pierwsza polska kronika, o ile oczywiście można ją nazywać kroniką, jest bezsprzecznie utworem wybitnym.

 

Podobne kryteria spełnia też druga z polskich kronik – napisana przez mistrza Wincentego zw. Kadłubkiem. Także w niej nie ma żadnych dat. Kronika Kadłubka jest raczej traktatem na temat historii. Traktatem napisanym przez wybitnego intelektualistę, wyróżniającym się na tle pisarstwa owych czasów. Zabrakło nam natomiast utworów mniej ambitnych. Zabrakło kronik, w których opisywane byłyby wydarzenia rok po roku. Zabrakło roczników informujących nas, co się wydarzyło w kolejnych latach. Mieliśmy wybitnych pisarzy, najpierw przybysza z zagranicy, potem już własnego, wykształconego w Paryżu, zabrakło przeciętnych. Dlatego o wydarzeniach ważnych dla naszych dziejów musimy szukać wiadomości w kronikach naszych sąsiadów.

 

Anonim zw. Gallem odcisnął piętno na polskiej historiografii. Wprawdzie po napisaniu przez mistrza Wincentego nowej wersji polskiej historii, to ona stała się podstawą następnych opracowań, ale przecież Kadłubek opierał się na tym, co napisał Gall. Gallowa wizja polskich dziejów pozostała aktualna aż do XIX w. Dopiero wtedy wyrzucono z naszej historii zjedzonego przez myszy Popiela. Jednak większość narracji Galla Anonima została uznana za wiarygodną. I choć historycy czasów oświecenia, a potem krytyczne umysły XIX i XX w. starały się zweryfikować to, co Gall napisał, to jednak uznali, że niewiele treści z Kro

Znany nam przekład polski nie oddaje niestety piękna Gallowego tekstu; poznać go można, tylko czytając łaciński oryginał
Zabrakło nam utworów mniej ambitnych. Zabrakło kronik, w których opisywane byłyby wydarzenia rok po roku

Powiązane artykuły